typ investice

Bezpečné uložení peněz s fondy peněžního trhu?

Co jsou fondy peněžního trhu? Fondy peněžního trhu představují specifický typ investičního fondu, který se zaměřuje na investice s nízkým rizikem a krátkodobým horizontem. Tyto fondy investují především do nástrojů peněžního trhu, jako jsou státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, krátkodobé dluhopisy...