Práce v AWD

Díky své rozsáhlé působnosti ať už na evropském poli finančního poradenství a zajišťování důchodových financí, nebo na českém území nabízí společnost AWD řadu pracovních možností, především pro jedince s ekonomickým vzděláním, jejichž cílem je jistá pracovní pozice s perspektivou dlouhodobého kariérního růstu. V roce 2008 skupina AWD ve svých 550 poradenských centrech situovaných na území celé Evropy zaměstnávala více než 6 000 finančních poradců, obchodních expertů a externích spolupracovníků. Od té doby došlo k rozsáhlé expanzi společnosti v mezinárodním měřítku, tudíž je stále vysoký počet neobsazených míst, které čekají možná právě na Vás. Práce v AWD je určena především jedince, kteří mají silně vyvinuté komunikační schopnosti, jsou spolehliví, cílevědomí a schopni uzavřít co nejvíce efektivní obchodní dohody. Společnost se soustředí především na potenciální spolupracovníky, kteří mohou pro společnost pracovat minimálně pět, spíše deset let a tím způsobem pomoci společnosti se zajišťováním její pozice lídra na evropském území v rámci finančního poradenství a investičních služeb.

Taková délka pracovní smlouvy se váže především na skutečnost, že dlouhodobá spolupráce s klientem prokazatelně vytváří mezi finančním poradcem a tímto klientem daleko vyšší důvěru, než které je dosaženo při krátkodobém kontaktu. Tudíž má finanční poradce i vyšší pravděpodobnost správně posoudit klientovy potřeby a požadavky a vytvořit takovou finanční strategii, která je pro klienta v plné míře uspokojující.

Systém školení

V rámci práce pro společnost AWD je především v začátku kladen důraz na důkladné proškolení a uvedení budoucích zaměstnanců do úkolů a praxe, se kterou se budou v průběhu svého pracovního úvazku dennodenně setkávat. V průběhu spolupráce společnosti AWD a jejích zaměstnanců je kladen důraz i na dlouhodobý osobní rozvoj, který je praktikován formou různých, seminářů, školení a přednášek týkajících se novinek a inovací v oblasti financí, konzultačních služeb a investičních nástrojů. Při práci je také myšleno i na týmového ducha a společenské potřeby zaměstnanců, a tudíž jsou konané v pravidelných intervalech například firemní zahraniční cesty pro nejúspěšnější finanční poradce. Společnost AWD ráda přijme zaměstnance, kteří budou schopni holdingu pomoci v uskutečnění cílů vytyčených pro rok 2015, mezi kterými je například dosažení 20 procentního podílu v segmentu klientů s nadstandardními příjmy a obsluhovat více než 200 000 kmenových klientů. Společnost AWD Česká republika nabízí práci, která je pro potenciální zaměstnance výzvou, svým spolupracovníkům nabízí motivující prostředí i systém odměn, přátelskou atmosféru, která je zajištěna především díky šikovným interiérovým řešením pracovišť společnosti.

Možnost pracovat pro lídra finančního trhu nejen v České republice, ale na území prakticky celé Evropy je samo o sobě důvodem ucházet se o práci právě na jedné z poboček. Díky umístění poboček v několika velkých městech v České republice je postaráno i o zaměstnance, kteří by jinak za prací museli dlouho dojíždět. Díky rovnoměrnému rozložení po celé zemi je do pracoviště AWD prakticky všude blízko.