Klientela a servis AWD

Společnost AWD se již od svého založení soustředí na poskytování kvalitního finančního poradenství klientům z celého světa, především z evropských zemí. Hlavní cílovou skupinou společnosti AWD jsou klienti disponujícími nadprůměrnými měsíčními příjmy, kterým společnost z dlouhodobého hlediska pomáhá stabilně a efektivně zvyšovat hodnotu jejich stávajícího majetku, maximalizovat zisky a docílit naprosté finanční nezávislosti. U každého klienta je na počátku vzájemné komunikace za využití speciálních finančních nástrojů provedena důkladná „Privátní finanční analýza“. Mezi její části patří nejen důsledná definice a ujasnění si cílů klienta, ale také analýza jeho současného finančního portfolia obsahujícího i případný audit hrozících finančních rizik. Dalším krokem k oboustranné spokojenosti je sestavení komplexní „Privátní finanční strategie“. Důležitým bodem této finanční strategie je její realizace ze strany společnosti AWD a tím zaručená ochrana klientů od administrativní zátěže spojená s minimalizací rizik v souvislosti s nekvalifikovaným nakládáním s financemi.

Právě díky kvalitě a rozsahu služeb z oblasti finančního a investičního poradenství je mezinárodní společnost AWD schopna ve vysoké míře konkurovat subjektům působícím v privátním bankovnictví. Výhodou přístupu společnosti AWD je její nezávislost.

Privátní finanční strategie

AWD se neomezuje administrativní příslušností k jedné bance a navíc nedisponuje vlastními použitelnými finančními produkty, což u většiny společností způsobuje preferenci takových produktů na úkor kvality služeb a spokojenosti potenciálních klientů. Při posouzení vhodnosti finančního poradenství poskytovaného klientům a výběru vhodného produktu je brána v potaz výhradně vlastní situace a individuální potřeby zákazníků společnosti AWD. Při volbě řešení přicházejí pro finanční poradce společnosti AWD v potaz pouze dvě kritéria. Budoucí růst majetku klienta a efektivní a nákladově výhodná eliminace potenciálních finančních rizik, k čemuž slouží právě „Privátní finanční strategie“ šitá na míru individuálním klientům. Díky dlouholetým zkušenostem společnosti AWD na trhu byla firma schopná vytvořit si pozici v čele konkurence a především rozšířit pole své působnosti na všechny velké i některé menší evropské země, včetně České republiky. Proto se může společnost AWD pochlubit vysokou dostupností svých poboček a zastupitelských úřadů na českém území. Jednotlivé pobočky jsou situovány ve velkých městech ČR, především z důvodu přítomnosti většiny klientů v těchto městech.

Každá z těchto poboček je připravena nabídnout prvotřídní kvalitu ohledně poskytovaných finančních služeb a produktů a učinit vše k naprosté spokojenosti svých zákazníků, kteří přijdou do společnosti AWD požádat o radu ohledně jejich současné finanční situace, optimalizace jejich příjmů a výdajů a naplánování takové finanční strategie, která jim do budoucna přinese naprostou finanční nezávislost a ekonomický růst. Finanční poradci AWD jsou vždy připraveni vyhovět Vašim přáním a požadavkům.