Výběrové řízení v AWD

Pro zájemce, kteří už dospěli k názoru, že budování kariéry u společnosti AWD je pro ně tou správnou cestou, je připraveno díky...

První 4 měsíce v AWD

V případě, že se zájemce rozhodne pro práci finančního poradce nebo jednu z dalších pozic, které v současné době nabízí společnost...

pracování mimo běžnou pracovní dobu o víkendu

Práce Přesčas O Víkendu

Práce přesčas o víkendu: Kdy máte nárok na příplatky?

Práce přesčas: Co to vlastně je? V Česku je přesčasová práce upravena zákoníkem práce. Obecně se za ni považuje doba odpracovaná nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, která je v současnosti 40 hodin. Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci přesčasovou práci jen z vážných provozních důvodů a jen...