Společnost AWD

Společnost AWD (což je zkratka pro Allgemeiner Wirtschaftsdienst), také zvaná AWD holding nebo AWD koncern, se řadí mezi největší světové společnosti působící na poli privátního finančního poradenství. Společnost byla založena roku 1988 v německém Hannoveru a v současné době působí formou svých poboček a zastupitelských úřadů prakticky po celé Evropě. V dnešní době zastupuje AWD klientelu čítající statisíce zákazníků, kterým radí v otázkách týkajících se osobního finančního zabezpečení, plánování investic i plánování možného penzijního zaopatření. Finanční poradenství AWD spočívá v rozličných finančních nástrojích, mezi které patří především privátní finanční strategie, která umožňuje společnosti AWD přijít s účinnými, inovativními plány pro optimalizaci Vašich životních příjmů a výdajů. Díky této strategii se také koncernu AWD podařilo v uplynulých letech získat velký počet ocenění za poskytování nadstandardních a mezi širokou konkurencí vynikajících služeb.

Hlavním krédem společnosti Allgemeiner Wirtschaftsdienst je dle vlastních slov představitelů managementu vysoce profesionální, osobní přístup, na základě kterého dále poskytuje holding AWD profesionální služby, které pomáhají klientům zlepšit a optimalizovat jejich finanční situaci. AWD dle svých vlastních slov ručí za kvalitní provedení služeb a přebírá plnou odpovědnost za rozhodnutí svých zaměstnanců týkající se finančních aspektů života jejich klientů, protože tato rozhodnutí mohou přinést dalekosáhlé důsledky na životní kvalitu klientů, tudíž je profesionalita a prvotřídní kvalifikace zaměstnaných finančních poradců a obchodních expertů klíčová.

Allgemeiner Wirtschaftsdienst

V současné době je společnost Allgemeiner Wirtschaftsdienst postupně začleňována do své původní mateřské společnosti Swiss Life Select. Díky tomu dochází i k permanentní změně názvů zastupitelských úřadů a také úpravě a inovaci internetových stránek, které je sice stále možné najít vyhledáním internetové adresy awdcr.cz, ale ta byla přesměrována na webovou adresu reprezentující novou švýcarskou společnost Swiss Life Select. Tudíž kompletní dostupné informace o jednotlivých produktech, pracovních pozicích i dalších informacích relevantních k poskytovanému finančnímu poradenství naleznete i na webových stránkách swisslifeselect.cz. V rámci rozrůstání se společnosti AWD byla založena nadace Pomoc dětem (původním názvem AWD Stiftung Kinderhilfe), která vznikla 19. Ledna 1991 taktéž v Hannoveru ve Spolkové republice Německo. Jejím hlavním cílem je nezištná a dobročinná pomoc dětem, které nedisponují valnými podmínkami potřebnými pro správný vývoj a životní existenci. Mezi hlavní priority nadace Pomoc dětem se řadí záchrana života, zmírnění nemocí a s tím související zlepšení životní kvality.

Tato nadace působí na území několika evropských zemí, kde její pracovníci organizují propagační charitativní akce ať už sami nebo i ve spolupráci s ostatními mezinárodními, charitativními organizacemi. Humanitární akce takto organizovány nadací Pomoc dětem jsou určeny dětem z celého světa.

Publikováno: 17. 10. 2023

Autor: Karel Čapek

Tagy: společnost awd | awd holding | awd koncern | awd praha