Firemní kultura

Všechny zahraniční i české společnosti AWD si zakládají na kvalitním pracovním prostředí, k čemuž pomáhá i umístění některých poboček ve velmi prestižních lokalitách. Budovy sloužící k vytvoření pracovního zázemí pro zaměstnance holdingu AWD ve své architektuře a řešení interiéru kombinují vysokou funkčnost kombinovanou s estetikou, což napomáhá tomu, aby se uvnitř cítili dobře nejen pracovníci AWD, ale i klienti. Ve svém přístupu ke klientům i vlastním pracovníkům je vedením společnosti AWD kladen velký důraz především na dlouhodobou spolupráci, která zpravidla umožňuje dosažení nejlepších možných výsledků, čemuž pochopitelně odpovídá i pečlivost toho, jakým způsobem jsou potenciální pracovníci a externí spolupracovníci vybíráni a dále rozvíjeni. Na základě zkušeností a jednotlivých přání klientů je společností AWD dbáno i na to, aby byli finanční poradci schopni vyhovět požadavkům a dosáhnout kýženého úspěchu v krátkém časovém horizontu, nicméně jak je prokázáno, především dlouhodobá spolupráce založená na porozumění a komunikaci obou stran je příčinou maximalizace přínosů a kvality poskytnutých služeb.

Rostoucí délka navázané spolupráce umožňuje klientům a pracovníkům lépe se navzájem poznat. To pomáhá zaměstnancům společnosti AWD pracovat efektivněji, vyvinout komplexnější finanční řešení a z časového hlediska podstatně méně vytěžovat klienta. Co se týká profesní spolupráce, společnost AWD se soustředí výhradně na dlouhodobou spolupráci se svými finančními poradci. Optimální délkou vzájemné spolupráce je minimum 5 až 10 let.

Benefity v AWD

Hlavním principem firemní kultury společnosti AWD je umírněné, profesionální vystupování svědčící o důvěryhodnosti a schopnostech zaměstnanců. Pro poskytnutí prvotřídních finančních produktů a finančního poradenství je nutné, aby ze strany klienta vznikla maximální důvěra ohledně schopností a kvalifikace jeho finančního poradce, čemuž je přizpůsobeno vyjadřování a sebe-prezentace všech finančních poradců, obchodních expertů i právních zástupců společnosti. Na druhou stranu společnost AWD pamatuje i na přátelskou atmosféru uvnitř společnosti, která se projevuje například při interních oslavách pracovních úspěchů nebo výročních setkáních, tak jako na zahraničních cestách, které jsou pravidelně pořádány pro nejúspěšnější pracovníky společnosti AWD. Společnost AWD si zakládá na spolupráci s nejkvalitnějšími a nejkvalifikovanějšími lidmi v oblasti finančního poradenství a realizuje jeden z nejkomplexnějších vzdělávacích systémů, který umožňuje stávajícím zaměstnancům společnosti i nadále prohlubovat své znalosti a kvalifikaci potřebnou k poskytnutí nejlepších možných služeb a dosažení maximalizace zisků a tím i spokojenosti svých zákazníků.

Společnost se může také pochlubit zavedením univerzitního vzdělávání svých poradců, čímž si již od samého začátku vychovává pracovníky přesně vyhovující nárokům na úspěšnou a produktivní práci ve firmě. Ovšem prioritou společnosti zůstává za všech okolností spokojený zákazník a zaměstnanec pyšný na to, že pracuje ve společnosti, jako je AWD.