AWD v Evropě

AWD holding si od svého založení v německém Hannoveru roku 1988 úspěšně buduje velmi dobré renomé a umístění na předních příčkách v žebříčku mezinárodních společností poskytujících finanční poradenství. V současné době působí koncern AWD prostřednictvím poboček a zastupitelských úřadů téměř po celé Evropě. Od svého založení se společnosti Allgemeiner Wirtschaftdienst podařilo získat první místo v kvalitě a popularitě mezi zákazníky v Německu a ve Švýcarsku, již delší dobu se společnosti daří udržet se v čele rakouského trhu a taktéž figuruje na druhém místě na finančním trhu ve Velké Británii. Kromě toho patří společnost AWD bezesporu mezi vedoucí nezávislé poskytovatele finančních služeb v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Mezi úspěchy holdingu nepatří jen objem realizovaných služeb, ale i kvalita poskytovaných služeb, což dokazují i nezávislé texty vedené agenturami zabývajícími se výzkumem veřejného mínění. V roce 2008 disponoval mezinárodní holding AWD s hlavním sídlem v Německu celkovým počtem 550 poradenských center, ve kterých našlo zaměstnání více než 6 000 finančních poradců.

Od té doby společnost dále roste a snaží se nadále rozšiřovat sortiment poskytovaných produktů a služeb. U spolupracovníků společnosti AWD, kteří jsou zodpovědní za přímý kontakt a poradenství poskytované zákazníkům je kladen velký důraz na celoživotní vzdělávání a neustálý osobnostní růst spojený s vylepšováním kvalifikací nutných k poskytnutí nejlepších možných služeb, což umožňuje společnosti udržet se na předních pozicích v anketách kvality a popularity.

Působnost AWD

Důležitým aspektem fungování společnosti AWD je, že poskytují služby šité na míru potřebám individuálních klientů a na rozdíl od konkurenčních společností fungujících na internacionálním evropském poli se snaží zacílit především na solventní klienty a tím způsobem jim pomoci optimalizovat jejich finanční plány, které mohou vést k další kumulaci finančního majetku a naprosté finanční nezávislosti. V rámci holdingu AWD působí na evropském území v mezinárodním měřítku nadace Pomoc dětem (Stiftung Kinderhilfe), jejímž cílem je pomoc a ochrana dětí v nepříznivé životní situaci. Prioritou je pomoc při zdravotních potížích, ochrana života a základních lidských práv. Kromě Německa i České republiky funguje nadace Pomoc dětem i v Rakousku a ve Švýcarsku, kde se podílí na humanitárních projektech. Během roku 2013 došlo ke sloučení původní mateřské společnosti Swiss Life Select sídlící ve Švýcarsku a její dceřiné společnosti AWD, a to v rámci celé Evropy. Změny nejsou personálního, nýbrž administrativního charakteru. Jedná se o přesměrování internetových domén, služby i produkty poskytované společností AWD zůstávají stejné, tak jako kvalita a kvalifikace pracovníků zodpovědných za finanční poradenství a konzultace týkající se zajištění penzijních úspor.

Mezi hlavní cíle, které si společnost v rámci evropského finančního byznysu předsevzala, je expanze do dalších evropských zemí a tím i další pokrytí evropského území z hlediska finančního byznysu a posilnění pozice lídra.