První 4 měsíce v AWD

V případě, že se zájemce rozhodne pro práci finančního poradce nebo jednu z dalších pozic, které v současné době nabízí společnost v AWD, přichází moment jeho začlenění do kolektivu a obecně způsobu každodenní práce finančních poradců. Tato etapa je stručně nazývána také „První čtyři měsíce v AWD.“ Je nutné si uvědomit, že každý začátek s sebou přináší nové výzvy a cenné zkušenosti, které jsou poté k dispozici po celou dobu další kariéry a mohou být užitečnou pomocí při řešení náročnějších případů týkajících se finančního poradenství a investičního plánování, tedy aktivit, se kterými se zaměstnanci společnosti AWD setkávají prakticky na každodenní bázi. Aby se nováčci ve společnosti AWD Česká republika mohli stát skutečnými profesionálními finančními poradci, byl speciálně pro ně vytvořen komplexní úvodní vzdělávací program trvající zhruba čtyři měsíce. V průběhu těchto prvních čtyř měsíců je zaměstnancům umožněno nahlédnout pod pokličku firmy AWD a seznámit se se základními principy, které práce v této společnosti obnáší.

Součástí tohoto úvodního programu jsou takové kurzy, které zaměstnancům pomohou v úspěšném řešení problémů, návrhů a požadavků solventní klientely, o kterou budou v průběhu své práce pro společnost AWD pečovat, budou jim vysvětlena pravidla úspěšného obchodního jednání, základy prvotřídní sebe-prezentace stejně jako prezentace společnosti AWD jako celku.

Interní systém školení

Jedná se o systematický proces, při kterém je u jedince kladen důraz na osvojení odborných, obchodních a technických znalostí které jsou klíčové pro práce každého zaměstnance. Znalosti teoretického charakteru jsou důležité pro pochopení finančních produktů a privátních finančních strategií vyvíjených a propagovaných společností, nicméně hlavní náplní tohoto vzdělávacího programu zůstávají znalosti a dovednosti praktického charakteru, které jsou dále rozvíjeny a zaměstnanci tak mají možnost dosáhnout nejen prohloubení své kvalifikace, ale i výrazného osobnostního růstu. Kromě výukového charakteru programu je také dbáno na řádné seznámení zaměstnance s prostředím, ve kterém bude pracovat, aby se mezi svými spolupracovníky cítil pohodlně a bylo tak dosaženo oboustranné spokojenosti. Zaměstnanec v průběhu prvních 4 měsíců postupně poznává principy provozních systémů, styl práce finančních poradců společnosti AWD a principy a nástroje sloužící k determinaci a analyzování potřeb klientů. Zvládnutí jednotlivých etap obsažených v rámci výukového programu je průběžně nadřízenými vyhodnocována a individuálně posuzováno v přítomnosti zaměstnanců, kterých se vyhodnocení týká. Tím způsobem je zaručena zpětná vazba, na základě které je zaměstnanci doporučeno zlepšení se a zaměření se na určité oblasti, ve kterých má zaměstnanec případné mezery.

Tím způsobem je docíleno „vychování“ prvotřídních, schopných finančních poradců, kteří dokážou správně vyhodnotit finanční situaci svých klientů a spravovat jejich finance co nejvíce efektivním způsobem tak, aby byla splněna veškerá očekávání klientů.