Kariérní možnosti v AWD

Po absolvování prvních čtyř měsíců, během kterých zájemce o práci ve společnosti AWD získá potřebnou kvalifikaci, znalosti a dovednosti důležité pro odvedení kvalitní práce, přichází na řadu kariérní růst, který se odvíjí od standardně stanovených a měřitelných kritérií určených firemní kulturou. Kariérový růst ve společnosti AWD Česká republika je pochopitelně možný jak na poradenských, tak i na manažerských pozicích. Asi nejrozšířenější kariérovou variantou, pro kterou se rozhoduje většina absolventů čtyřměsíčního vzdělávacího programu, je kariéra privátního finančního poradce. Úspěšní poradci mají po absolvovaném výcviku možnost rozhodnout se, zda chtějí i nadále pokračovat v rozjeté kariéře finančního poradce, nebo se ucházet o manažerskou pozici na vyšších stupních žebříčku společnosti AWD. V případě první varianty je jejich další růst řízen jejich manažery a je podporován zkombinováním standardního vzdělání, které odpovídá požadavkům této pracovní pozice a individuálního vzdělávacího plánu, ušitého na míru každému zaměstnanci. V případě výjimečných jedinců byl firmou AWD zaveden Program Rozvoje Osobnosti AWD. Kvalifikační růst spojený se zvýšením efektivity práce a přivedením solventních klientů ke společnosti AWD vede k růstu finanční odměny.

Jiná budoucnost čeká ty zaměstnance, kteří se rozhodnou stát se vedoucími manažery společnosti AWD. Pro zájemce o tuto pozici je určeno takzvané assessment centrum AWD, jehož cílem je prověření osobnostních předpokladů a vyhodnocení profilu žadatele, což vede k posouzení, zda je dotyčný připraven začít u společnosti AWD Česká republika manažerskou kariéru.

Manažerská akademie AWD

Po úspěšném absolvování testů v assessment centru se zaměstnancům otevírají dveře do manažerské akademie AWD, která je určena k předání znalostí a potřebné kvalifikace k úspěšnému vykonávání práce manažera. Prioritou je zde „vychovat“ takové manažery, kteří ovládají jak finanční a investiční problematiku a jsou tím pádem schopni vyhovět náročným klientům, tak také rozumí mezilidským vztahům na pracovišti, což vede k utužení firemního kolektivu a zajištění efektivních výsledků. Poslední možností, jak se nechat zaměstnat a začít kariéru u holdingu AWD je nastoupit jako analytik AWD. Analytik AWD se v průběhu prvních měsíců zaměstnání věnuje výhradně sebevzdělávání, které jej připraví na analytickou dráhu u společnosti. Postupem času se řízeným způsobem začíná začleňovat do podpory poradenského týmu. Výjimečně nadaní analytici mají možnost být povýšeni na pozici Manažera kvality poradenství. Takoví zaměstnanci jsou dále zodpovědní za řízení týmu analytiků pobočky a ručí za kvalitu poskytovaných služeb AWD v daném regionu. Pozice analytika je pravděpodobně nejnáročnější pozicí z hlediska odpovědnosti kladené na osobu vykonávající práci. Zaměstnanec musí disponovat vynikajícími analytickými schopnostmi, díky nimž je schopen vyhodnotit strategie uplatňované při vycházení vstříc požadavkům klientů.

Kariéra u AWD slibuje jistotu ohledně pracovní pozice, možnosti celoživotního vzdělávání a práci pro jednu z nejlépe hodnocených společností v oblasti finančního poradenství nejen v České republice, ale na celém evropském finančním trhu.