Výběrové řízení v AWD

Pro zájemce, kteří už dospěli k názoru, že budování kariéry u společnosti AWD je pro ně tou správnou cestou, je připraveno díky množství uchazečů výběrové řízení, jehož cílem je prověřit kvality budoucích zaměstnanců a určení jejich růstového potenciálu, který je pro zaměstnavatele stejně tak důležitý jako již dosažené kvality jedince. Toto výběrové řízení v AWD bylo koncipováno tak, aby ve svých třech částech po všech stránkách prověřilo zájemce o práci ve společnosti AWD. První stupeň výběrového řízení je založen především na oboustranném poznání zaměstnance a společnosti, přičemž budoucí zaměstnanec je podroben zkouškám, které probíhají jako pohovor AWD a při kterých je cílem seznámit se s jeho profesními zkušenostmi a motivací, která je posouzena pracovníky personálního oddělení. Kandidátům jsou poskytnuty základní informace o společnosti, aby byli schopni si vytvořit obrázek o principech práce finančního poradce a firemní kultuře společnosti AWD. Dále je kandidátům představena logika servisu, který je společností prostřednictvím jejích finančních poradců poskytována klientům.

V první fázi, která je brána jako první pohovor v AWD je také brán v potaz potenciální přínos pracovníka pro růst společnosti AWD. Druhý stupeň, který probíhá rovněž jako přijímací řízení AWD je určen k přesnější identifikaci a konkretizaci informací, které jsou klíčové pro ideální vzájemný vztah společnosti AWD a zaměstnance.

Pohovor v AWD

Jedná se především o začátek kariéry, zapracování do rutinních úkolů, čehož je dosažen především zavedením čtyřměsíčního vzdělávacího programu, které pracovníka komplexně připraví na úkoly spojené s prací finančního poradce. Dalšími informacemi poskytnutými kandidátům jsou podrobnosti o odměňování nebo i organizace času. Na druhou stranu jsou vyžadovány podrobnější informace i ze strany samotného uchazeče. Při vzájemné spokojenosti po druhém stupni přijímacího řízení jsou uchazeči nabídnuty k prostudování pracovní smlouvy. Třetí stupeň je závěrečnou částí v procesu přijímacího řízení kandidátů mířících do řad společnosti AWD. Uchazeč dostane dostatek času, aby si prostudoval pracovní smlouvy, jejichž podepsáním se váže k výkonu práce pro společnost AWD. Třetí stupeň je obecně popisován jako období před podpisem této smluvní dokumentace. Během tohoto období jsou informace o úspěšných uchazečích postoupeny regionálnímu manažerovi, který je zodpovědný za správný chod společnosti. Souhlas regionálního manažera s přijetím uchazeče na post do společnosti je klíčový, bez něj nelze uchazeče přijmout. Tímto způsobem má regionální manažer v rámci rozhodování o přijetí či zamítnutí uchazeče do řad společnosti AWD právo veta.

Po úspěšném absolvování všech tří částí je uchazeč připraven nastoupit do pracovního úvazku s holdingem AWD. Je řízeným způsobem veden skrze první čtyři měsíce, kdy jsou prohloubeny jeho znalosti na poli finančního poradenství a jednání s klienty, také jsou mu do hloubky představeny strategie a nástroje používané společností AWD při plnění přání a řízení finančních plánů klientů. Komplexně připraven na kariéru finančního poradce začíná zaměstnanec po tomto úvodu plnohodnotně pracovat pro AWD.