Profil vhodného uchazeče

Na manažerské a poradenské pozice hledá společnost AWD Česká republika lidi rozdílných kvalit, kteří jsou schopni výrazným způsobem přispět k optimalizaci zisků a finančních plánů svých klientů a tím i růstu společnosti jako celku. Uplatnění nacházejí v pracovním úvazku s holdingem AWD především takoví jedinci, kteří v rámci své kariéry nehledají jenom rychlý výdělek, ale hlavně další kvalifikační a osobnostní rozvoj a kteří mají zájem zasvětit svou kariéru práci s financemi a investičním poradenstvím. Předchozí zkušenosti mohou být z pochopitelných důvodů výhodou při přijímacím řízení, protože kandidát tím prokáže dostatek praxe a přehled o finanční branži, nicméně rozhodně nejsou podmínečným kritériem k přijetí nových zaměstnanců. Pro představu, dokonce více než polovina současných zaměstnanců společnosti AWD uvedla, že jejich práce je první zkušeností s prací v oblasti finančního poradenství a služeb.

Klíčové jsou při výběru vhodných kandidátů především vynikající komunikační dovednosti potřebné k úspěšnému vedení obchodních jednání s klienty a samozřejmě energie a chuť být klienty v dennodenním kontaktu.

AWD nabízí široké spektrum pozic, které jsou atraktivní z hlediska možností kariérového růstu pro nynější account a key account manažery, dále pro obchodní zástupce, kteří mohou nalézt uplatnění mezi širokou nabídkou manažerských pozic. AWD také nabízí uplatnění bankéřům z privátního bankovního sektoru, realitním, pojišťovacím a investičním makléřům.

Vzdělávací program

AWD nepředpokládá, že většina zájemců o spolupráci může nabídnout komplexní znalosti ze všech částí oboru, tudíž je pro úspěšné žadatele připraven kvalitní vzdělávací program, který jim umožní zásadní prohloubení teoretických i praktických znalostí, které finanční poradci společnosti AWD využívají v denním kontaktu s klienty a v propagaci finančních produktů. Tímto způsobem si společnost AWD vyvinula vynikající způsob rozvoje mladých lidí již od samého počátku jejich kariéry. Profesní i osobnostní růst nenabízí společnost výhradně nováčkům v oblasti finančního poradenství, nýbrž i zkušeným pracovníkům s dlouholetou praxí, kteří již působili i na několika seniorních postech. Takoví pracovníci nacházejí u společnosti AWD Česká republika uplatnění především díky svých pracovních a životních zkušenostech, a také nadhledu, který může pomoci při řešení problémových situací. Pro úspěšné absolvování přijímacího řízení jsou důležité nejen prokázané znalosti a dovednosti potřebné ke správnému vykonávání práce finanční poradce, ale také pracovní entuziasmus a morálka, díky které je jedinec schopen přispět k celkovému růstu společnosti AWD, a tak pomoci v jejím dalším posílení pozice lídra finančního trhu na území České republiky.

Holding AWD hledá na pozice finančních poradců schopné, sebevědomé a zodpovědné spolupracovníky, kteří poskytnou svým klientům prvotřídní finanční strategii, optimalizují jejich příjmy a výdaje a pomohou jim dosáhnout naprosté finanční nezávislosti. Na oplátku společnost nabízí kvalitní zázemí, možnost pracovat pro jednu z největších finančních firem na mezinárodním trhu a celoživotní pracovní i osobnostní růst.