Popis pracovních pozic

Společnost AWD nabízí svým potenciálním spolupracovníkům několik pracovních pozic, ve kterých mohou projevit své znalosti a dovednosti z oboru a pomáhat klientům dosáhnout jejich finančních plánů a optimalizovat jejich zisk. První z těchto pozic je post finančního poradce AWD. Při vykonávání náplně práce finančního poradce je nutné skloubit obchodní dovednosti, vysokou úroveň finančnické odbornosti získanou většině skrze studium financí či jiného relevantního ekonomického oboru na vysoké škole a samozřejmě vysokou profesionalitu. Společnost AWD počítá s nutností zlepšení určitých aspektů pracovních kvalit budoucích zaměstnanců, a za tím účelem připravila komplexní vzdělávací program, kterým si v průběhu prvních čtyř měsíců pracovního úvazku zaměstnanci projdou. Klíčovým aspektem při přijímacím řízení je potenciál dalšího růstu a zodpovědnost. Předchozí praxe je výhodou. Od uchazeče o pozici „Privátní finanční poradce“ se očekává předchozí praxe v oboru, aktivní, komunikativní přístup a především zodpovědnost za vlastní výsledky.

Pro pracovní výkon je zde nutná i dobrá uživatelská znalost práce s kancelářskou sadou a internetem. Minimálním požadavkem ohledně vzdělání je ukončené středoškolské vzdělání s úspěšně složenou maturitní zkouškou, přičemž další vysokoškolské vzdělání je samozřejmě výhodou.

Manažerské pozice

Druhou nabízenou pozicí je post „Manažer obchodního týmu.“ Na tuto pozici bývají přijati většinou ti uchazeči, kteří svou dosavadní prací prokázali vysokou kvalitu, dosáhli pozoruhodných kariérních úspěchů a mají intenzivní obchodní, manažerskou nebo podnikatelskou praxi. U pozice manažera jsou klíčové komunikační dovednosti a aktivní osobnost, minimální dosažené vzdělání musí být středoškolské s úspěšně složenou maturitní zkouškou. Pro vedoucí manažerské pozice jsou také velmi podstatné motivační a organizační schopnosti, protože hlavní odpovědností manažera je rozvoj, řízení a motivace obchodního týmu, za který je manažer zodpovědný. Výsledky tohoto obchodního týmu jsou zároveň i výsledky práce samotného manažera, který tak řídí regionální kancelář a zaručuje se nadřízeným za kvalitně odvedenou práci svých spolupracovníků na pozicích finančních poradců. Třetí pozicí, kterou je možné v rámci zaměstnání u společnosti AWD Česká republika obsadit je „Reprezentant.“ Ten se v průběhu svého pracovního úvazku s AWD paralelně věnuje i své současné profesi a připravuje se na budoucí kariéru Privátního finančního poradce.

Tato pozice umožňuje zaměstnancům z praktického pohledu poznat fungování společnosti AWD a do budoucna z těchto poznatků zajímavě finančně profitovat. Hlavní pracovní náplní Reprezentanta je realizovat schůzky s klienty a vyřídit základní komunikaci, podat první informace o produktech a službách poskytovaných finančními poradci, které jsou následně prohloubeny jednáním mezi klientem a samotným finančním poradcem ve spolupráci s analytickým týmem společnosti AWD.

Pozice „Reprezentanta“ je vhodná hlavně pro ty uchazeče, kteří z libovolných důvodů nejsou v dané době schopni se na plný úvazek věnovat práci Privátního finančního poradce.