Blesk z krabičky: Vše o blyskalce a jejím použití v moderní fotografii

Co je blesk?

Blesk je fascinující přírodní jev, který v nás vyvolává úžas i respekt. V podstatě se jedná o silný elektrický výboj, ke kterému dochází v atmosféře, nejčastěji mezi bouřkovými mraky nebo mezi mrakem a zemí. Tento výboj, který vnímáme jako jasný záblesk světla, je doprovázen zvukovým efektem – hromem. Energie uvolněná během blesku je ohromná a může dosahovat milionů voltů. Pro fotografování je blesk nepostradatelným pomocníkem, a to nejen při nedostatku světla. Fotografický blesk, ať už vestavěný nebo externí, funguje na podobném principu jako ten přírodní, ale v mnohem menším měřítku. Jeho úkolem je krátkodobě emitovat silný záblesk světla, který osvětlí scénu a umožní fotoaparátu zachytit ostrý a dobře exponovaný snímek. Blesk nám dává možnost fotografovat i v náročných světelných podmínkách a dosahovat kreativních efektů.

Typy blesků

Blesk je krátké, ale intenzivní světlo, které můžeme využít k nasvícení scény při fotografování. Existuje několik typů blesků, které se liší konstrukcí a principem fungování. Pro běžné fotografické účely se nejčastěji setkáme s blesky vestavěnými přímo ve fotoaparátu nebo s externími blesky, které se dají na fotoaparát nasadit. Vestavěné blesky jsou kompaktní a vždy po ruce, ale jejich dosvit a možnosti nastavení bývají omezené. Externí blesky poskytují větší výkon, dosah a umožňují kreativnější práci se světlem díky funkcím jako je zoomování hlavy, naklápění a otáčení.

Důležitým parametrem blesku je směrné číslo, které udává jeho výkon. Čím vyšší je směrné číslo, tím silnější záblesk blesk produkuje. Pro fotografování v interiéru nebo za zhoršených světelných podmínek je vhodné zvolit blesk s vyšším směrným číslem. Kromě toho existují i studiové blesky, které se používají v ateliérech a poskytují vysoký výkon a široké možnosti nastavení. Tyto blesky se obvykle napájejí ze sítě a umožňují fotografovi plnou kontrolu nad světlem.

Při výběru blesku je důležité zvážit typ fotoaparátu, styl fotografování a rozpočet. Pro začátečníky může být dostačující vestavěný blesk nebo základní externí blesk. Pokročilejší fotografové ocení funkce jako synchronizace na druhou lamelu, vysokorychlostní synchronizace nebo možnost bezdrátového ovládání více blesků.

Směrové číslo

Blesk, ať už ten na obloze nebo ten z blesku fotoaparátu, trvá jen zlomek sekundy. A právě v tomto zlomku se odehrává magie zachycení dokonalé fotografie. Pro správné fungování blesku, ať už externího nebo integrovaného, je potřeba synchronizace s fotoaparátem. A tady přichází na scénu směrné číslo.

Směrné číslo nám říká, jak silný impulz světla blesk vygeneruje. Čím vyšší číslo, tím silnější záblesk a tím dále dosvítí. Tato informace je klíčová pro fotografy, kteří chtějí mít kontrolu nad světlem v dané scéně. Směrné číslo nám umožňuje spočítat potřebný clonový otvor pro správně exponovanou fotografii v závislosti na vzdálenosti fotografovaného objektu. Pro výpočet se používá jednoduchý vzorec: clona = směrné číslo / vzdálenost.

Například, pokud má náš blesk směrné číslo 40 a objekt fotíme ze vzdálenosti 5 metrů, ideální clona bude 8 (40 / 5 = 8). Samozřejmě, toto je jen základní princip a do hry vstupují i další faktory jako citlivost ISO nebo korekce expozice.

Pochopení směrného čísla a jeho vlivu na expozici nám otevírá dveře k kreativnímu využití blesku. Už se nemusíme bát tmavých prostor nebo protisvětla. S trochou znalostí a cviku se blesk stane vaším nepostradatelným pomocníkem pro dosažení perfektních snímků.

Synchronizace blesku

Synchronizace blesku je klíčová pro dosažení správně exponovaných fotografií s použitím externího blesku. V podstatě jde o sladění záblesku blesku s okamžikem, kdy je závěrka fotoaparátu otevřená a senzor (nebo film) je exponován světlu. Existují dva hlavní typy synchronizace blesku: synchronizace na první lamelu a synchronizace na druhou lamelu.

Synchronizace na první lamelu (označovaná také jako X-sync) je standardní typ synchronizace. Blesk se spustí na začátku expozice, jakmile stisknete spoušť. To je vhodné pro většinu běžných fotografických situací.

Synchronizace na druhou lamelu (označovaná také jako rear-curtain sync) je technika, kdy blesk spustí těsně před koncem expozice. To je užitečné zejména při fotografování pohybujících se objektů v nízkém osvětlení. Blesk zmrazí objekt na konci jeho pohybu, čímž se vytvoří efekt rozmazání pohybu za objektem.

Pro dosažení správné synchronizace blesku je důležité, aby váš fotoaparát i blesk podporovaly zvolený typ synchronizace. Moderní fotoaparáty a blesky obvykle nabízejí obě možnosti. Nastavení synchronizace blesku najdete v menu vašeho fotoaparátu nebo blesku.

Režimy blesku

Blesk, ať už vestavěný nebo externí, nabízí fotografickému nadšenci celou řadu režimů pro dosažení perfektního osvětlení. Nejpoužívanější je automatický režim, kdy blesk sám vyhodnotí intenzitu záblesku podle okolního světla. Tento režim je ideální pro začátečníky a rychlé momentky. Pro větší kontrolu nad světlem je tu manuální režim. V něm si fotograf sám nastavuje intenzitu záblesku, což umožňuje kreativní hry se světlem a stínem. Režim synchronizace s dlouhým časem expozice, často označovaný jako "slow sync", kombinuje blesk s delší dobou otevření závěrky. Výsledkem jsou fotografie s rozmazaným pohybem v pozadí a zároveň ostrým objektem v popředí, osvětleným bleskem. Tento efekt se skvěle hodí pro noční snímky s pohybujícími se světly. Fill-in režim, neboli doplňkový blesk, se používá k prosvětlení stínů v protisvětle. Blesk v tomto režimu nevypadá nepřirozeně, ale jemně prokreslí detaily ve stínech a dodá fotografii na plastičnosti. Pro pokročilé fotografy je tu možnost synchronizace blesku na druhou lamelu. Blesk se v tomto režimu odpálí na konci expozice, čímž se dosáhne přirozenějšího vzhledu pohybu, zejména u rychle se pohybujících objektů.

Difuzéry a odrazky

Blesk je v rukou fotografa mocný nástroj, ale jeho světlo může být někdy příliš ostré a vytvářet nežádoucí stíny. Difuzéry a odrazky slouží k manipulaci s tímto světlem a dosažení přirozenějších a lichotivějších výsledků. Difuzéry, jak už název napovídá, světlo rozptylují. Fungují tak, že světlo z blesku prochází přes nějaký materiál, například bílou látku nebo plast, čímž se zvětší plocha zdroje světla a změkčí se jeho intenzita. Odrazky naopak světlo odrážejí a přesměrovávají. Může se jednat o jednoduchou bílou desku, stříbrnou fólii nebo zlatý povrch, každý s vlastním efektem na barvu a intenzitu odraženého světla.

Použití difuzéru je vhodné v situacích, kdy chceme dosáhnout měkkého a rozptýleného světla, například při portrétní fotografii v interiéru. Odrazky se naopak hodí pro nasvícení objektu z boku nebo pro změkčení stínů v protisvětle. Existuje mnoho druhů difuzérů a odrazek, od malých a skladných až po velké a robustní. Výběr toho správného závisí na konkrétní situaci a preferencích fotografa. Důležité je experimentovat a zkoušet různé kombinace, abyste našli to, co vám nejlépe vyhovuje.

Externí blesky

Externí blesky, nazývané také blesky do sáněk, představují skvělý způsob, jak získat nad osvětlením ve fotografii větší kontrolu. Na rozdíl od vestavěných blesků, které jsou často slabé a nabízejí jen omezené možnosti nastavení, externí blesky disponují vyšším výkonem, možností zoomování hlavy a otáčení do stran a nahoru a dolů. To umožňuje odrážet světlo od stropu či stěn a dosáhnout tak přirozenějšího a lichotivějšího osvětlení.

Pokročilé externí blesky dále nabízí funkce jako synchronizace na druhou lamelu, HSS (synchronizace s krátkými časy), možnost dálkového odpalování a TTL měření expozice. Synchronizace na druhou lamelu je užitečná pro dynamičtější snímky, HSS umožňuje použití blesku i s velmi krátkými časy závěrky a dálkové odpalování otevírá dveře kreativní práci se světlem. TTL měření zase usnadňuje fotografování v proměnlivých světelných podmínkách.

Při výběru externího blesku je důležité zohlednit kompatibilitu s vaším fotoaparátem, směrné číslo (udává výkon blesku), možnosti nastavení a cenu. Pro začátečníky mohou být dostačující jednodušší modely, zatímco pokročilí fotografové ocení funkce jako HSS a dálkové odpalování.

TTL měření

TTL měření expozice je v tomto případě klíčové pro dosažení optimální expozice snímku. TTL systém, neboli "Through The Lens", umožňuje blesku a fotoaparátu vzájemně komunikovat a měřit množství světla procházejícího objektivem v reálném čase. Díky tomu dokáže blesk přesně dávkovat intenzitu záblesku a zajistit tak správně exponované fotografie i v náročných světelných podmínkách.

Fotografický přístroj pro osvětlení, tedy blesk, vysílá před hlavním zábleskem krátký testovací záblesk. Ten se odrazí od fotografované scény a projde zpět objektivem do fotoaparátu. Fotoaparát na základě analýzy intenzity odraženého světla vypočítá ideální sílu hlavního záblesku a blesku tuto informaci předá. Výsledkem je pak fotografie s vyváženým poměrem světla z blesku a okolního prostředí. TTL měření je tak nepostradatelným pomocníkem pro fotografy všech úrovní, kteří chtějí dosahovat konzistentních a kvalitních výsledků i při fotografování s bleskem.

High-speed synchronizace

Vysokorychlostní synchronizace (HSS) je pokročilá technika blesku, která umožňuje fotografování s bleskem při rychlostech závěrky kratších, než je synchronizační čas fotoaparátu. Synchronizační čas je nejvyšší rychlost závěrky, při které se závěrka fotoaparátu plně otevře v jednom okamžiku, což umožňuje blesku osvětlit celou scénu. U většiny fotoaparátů se synchronizační čas pohybuje kolem 1/200 nebo 1/250 sekundy.

Bez HSS, pokud byste použili blesk s rychlostí závěrky kratší, než je synchronizační čas, byla by část snímku tmavá, protože by se závěrka zavřela dříve, než by blesk stačil osvětlit celou scénu. HSS tento problém řeší tak, že blesk vyšle sérii velmi krátkých záblesků vysokou rychlostí, zatímco se závěrka pohybuje přes snímač. Tím je zajištěno, že je celá scéna rovnoměrně osvětlena bleskem, i když je závěrka otevřena jen na krátkou dobu.

HSS je užitečná v situacích, kdy potřebujete použít širokou clonu pro malou hloubku ostrosti nebo vysokou rychlost závěrky k zmrazení pohybu, a to i za jasného slunečního světla. Například, pokud chcete fotografovat portrét s rozmazaným pozadím za jasného dne, můžete použít HSS s širokou clonou a vysokou rychlostí závěrky, abyste dosáhli požadovaného efektu. Bez HSS byste byli omezeni na použití nízké rychlosti závěrky, což by mohlo vést k rozmazaným snímkům v důsledku pohybu fotoaparátu nebo objektu.

Kreativní použití blesku

Blesk, ať už vestavěný nebo externí, nemusí sloužit jen k prostému prosvětlení scény. S trochou kreativity se dá využít k dosažení zajímavých efektů a posunutí vašich fotografií na novou úroveň. Zkuste experimentovat s synchronizací na druhou lamelu – blesk se spustí na konci expozičního času, čímž zachytíte pohyb objektu a zároveň ho zmrazíte v čase. Vytvořte si vlastní difuzér z papíru nebo látky a změkčete tak světlo blesku pro lichotivější portréty. Nebojte se blesk použít i venku – během slunečného dne dokáže prosvětlit stíny na tváři a dodat fotkám jiskru. Zajímavých efektů dosáhnete i odrazem blesku od stěny nebo stropu – světlo bude působit přirozeněji a změkčí se stíny. Nezapomeňte, že experimentování je klíčem k originálním fotografiím. Nebojte se zkoušet nové věci a posouvat hranice své kreativity.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: technologie

Autor: Karel Čapek

Tagy: blyskalka | fotografický přístroj pro osvětlení