AWD finanční poradenství

Pro komplexní odpověď na dotaz: Co to je AWD, je nutné uvést pár základních informací. Společnost AWD (Allgemeiner Wirtschaftsdienst) patří mezi největší evropské společnosti zabývající se privátní sférou finančního poradenství. V současné době zajišťuje společnost AWD tyto služby několika statisícům klientů z celého světa. Systém AWD týkající se poradenství zajišťuje jak soukromé investice, tak i plánovaní penze na základě plánování vlastního zaopatření klienta v penzi. Finanční poradci AWD využívají k poskytování poradenství pomoci nástrojů, jako je privátní finanční strategie, což zahrnuje mimo jiné financování bydlení, ochranu příjmů, ochranu majetku a finančního zabezpečení, případně také poradenství ve výběru na téma půjček, kterým se zabývá například web www.pujcky.cr v prostředí českého internetu. AWD byla založena roku 1988 v Hannoveru a v současné době má svá působiště v osmi evropských zemích: V Německu, Rakousku, Velké Británii, Švýcarsku, České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. AWD se na základě interních materiálů hlásí k převzetí odpovědnosti v plném rozsahu za poradenství poskytované AWD, neboť finanční poradci AWD vynáší rozhodnutí a doporučení o druhu finančního zabezpečení, která mohou mít dalekosáhlé důsledky pro klienta.

Zhruba tolik pro vysvětlení, co to je AWD, dalším bodem je pobočka AWD Česká republika. Společnost byla mezi lety 2012 a 2013 přejmenována na SwissLifeSelect. Tento holding byl do té doby pouze mateřskou společností společnosti AWD.

AWD Česká republika

V tuzemsku byla oficiální pobočka koncernu AWD založena v roce 2005 jako AWD Česká republika s.r.o. s hlavním sídlem v Brně (dále AWD Brno). Kromě AWD Brno se ovšem AWD Česká republika nachází v tuzemsku v podobě několika dalších poboček rozložených po celé republice.Mezi tyto pobočky patří: AWD Praha (AWD Praha 4 a AWD Praha10), AWD Ostrava, AWD Liberec, AWD Hodonín, AWD Opava, AWD Chomutov, z čehož pobočky o největším rozsahu služeb jsou kromě hlavního sídla AWD Praha a AWD Ostrava a AWD Chomutov.Hlavním vedoucím chomutovské pobočky je Jan Šindelář. Jan Šindelář AWD zajišťuje prvotřídní klientelu a pod jeho vedením pobočka poskytuje prvotřídní finanční poradenství.

AWD ČR se stala vítězem dvou testů kvality finančních poradců pořádaných v roce 2008 agenturou Ipsos Tambor a v roce 2010 následně i deníkem MF Dnes. Hlavním partnerem AWD ČR je Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. AWD Česká republika s.r.o. je také zakládajícím členem Unie společností finančního zprostředkování a poradenství. 1. Června 2009 byla založena divize společnosti AWD Česká republika s.r.o. s názvem RENTIA. Hlavní specializací této divize je koncentrace na soukromé zabezpečení financování penze a s tím související služby v oblasti ochrany příjmů a majetku. Divize využívá kompletní know-how a sdílí podporu hlavní servisní centrály AWD Brno.

Nadace AWD

Nadace AWD vznikla 19. Ledna 1991 v Hannoveru ve Spolkové republice Německo (originálním názvem AWD StiftungKinderhilfe). Jejím účelem je dobročinná a nezištná pomoc dětem, u kterých jsou bez této pomoci ohroženy šance na existenci a vývoj. Hlavními prioritami nadace jsou záchrana života, zmírnění nemocí a zlepšení kvality života. AWD Česká republika začala v České republice působit formou nadace Pomoc dětem v roce 2005. Kromě AWD ČR takto fungují i pobočky nadace v Německu, Rakousku a ve Švýcarsku, kde její pracovníci organizují a podporují, částečně ve spolupráci s ostatními organizacemi, humanitární akce po celém světě.

Kariéra v AWD

Pokud máte zájem o započetí kariéry u společnosti AWD a pracovat v prvotřídním kolektivu a pracovním zázemí, které mají v současné době finanční poradci AWD, pak můžete v současné době vybírat z několika typů volných pozic, které úzce spolupracují a poskytují AWD finanční poradenství velké škále klientů. První možností je pracovní pozice „Privátní finanční poradce. Ideální kandidátem pro tuto pracovní pozici je člověk, který v sobě spojuje špičkové obchodní dovednosti, vysokou úroveň finančnické odbornosti a profesionalitu. Klíčovým faktorem pro výběr uchazečů je potenciál dalšího růstu a pracovitost.Skupina AWD zkušenosti pracovníků z předchozích pozic týkajících se finančnictví a finančního poradenství považuje za velkou výhodu při porovnání s konkurenčními kandidáty. Další pracovní pozicí často vyhledávanou AWD je Obchodní manažer, který bývá rekrutován výhradně z těch osobností, které se mohou pochlubit dosažením významných profesních úspěchů, mají intenzivní obchodní, manažerskou. Pro AWD zkušenosti z oboru podnikatelství představují také významnou výhodu.

Pracovní pozice „Reprezentant“ obnáší paralelní práci během výkonu stávající profese kandidáta, přičemž se připravuje na budoucí pozici Privátního finančního poradce. Pozice reprezentanta umožňuje poznat z praktického hlediska profesionalitu AWD a zajímavě z ní finančně profitovat. AWD zkušenosti z paralelního zaměstnání považuje opět za přínosné k výkonu práce v rámci společnosti. Pro informace o současných volných pozicích v oblasti AWD finanční poradenství navštivte webové stránky společnosti awdcr.cz.

Ve společnosti AWD nacházejí uplatnění především jedinci toužící dále se rozvíjet a hledající kariérní růst spojený s finanční branží. AWD se při přijímacích řízeních nerozhoduje výhradně na základě předchozích zkušeností z branže. Pro více než polovinu současných úspěšných pracovníků byla kariéra v AWD a její započetí vůbec první zkušeností z finančního sektoru. Klíčové jsou při výběru vhodných kandidátů především kvalitní komunikační dovednosti spojené s chutí nacházet se v každodenním kontaktu s klienty. AWD je velice atraktivní pracovní příležitostí dalšího kariérového růstu pro současné account a keyaccount manažery, obchodní zástupce, privátní bankéře nebo i pojišťovací a investiční makléře.

Prioritou společnosti je od počátku pracovního úvazku pomáhat mladým lidem v rozvoji jejich osobnosti a pracovních dovedností a vychovat z nich špičkové pracovníky vhodné pro práci ve finančním sektoru, pro které je kariéra v AWD hlavním pracovním cílem. Kromě toho AWD rozvíjí dále i již zkušené pracovníky, kteří v životě prošli několika seniorními pozicemi. Ti nacházejí své uplatnění v kolektivu společnosti AWD především díky svým pracovním a životním zkušenostem, které přinášejí do pracovního přístupu i potřebný nadhled uplatnitelný v oblasti AWD finanční poradenství.

Pro jakékoliv další potřebné informace neváhejte zapátrat na internetu, kde zajisté najdete další recenze AWD, která Vás přesvědčí o vysokých kvalitách společnosti.

Více informací lze najít na oficiálních stránkách společnosti awdcr.cz. Webové stránky společnosti awdcr.cz byly z důvodu koupě společnosti holdingem SwissLifeSelect přesměrovány na swisslifeselect.cz.